EP129 空中泡茶間:寫劇本的人咧想啥?戲如人生,阮劇團的臺語劇試驗 ft.編劇吳明倫

2024-05-20·36 分鐘

本集介紹

歡迎收聽阿愷之聲Podcast「空中泡茶間」單元,這遍來空中泡茶的人客是阮劇團的編劇吳明倫,伊帶一疊金紙(?)準備來空中燒,毋是,這是木馬文化今年出版的《阮劇團台語劇本集》!

欲燒金紙進前,毋對,欲講劇本進前,阿愷真好奇明倫到底按怎同時發落小說和劇本?這位捌提著林榮三文學獎短篇小說頭獎的人,佇2022年出版短篇小說集《湊陣》,但伊真正的本事是寫劇本,2016年正式變成阮劇團的編劇。這遍出版的台語劇本集,包括經典劇本的在地化改編,親像改編自莎士比亞《仲夏夜之夢》的《熱天酣眠》、改編莫里哀喜劇《吝嗇鬼》的《愛錢A恰恰》,閣有原創作品《十殿》,這齣戲改編了台灣五大奇案、也是阮劇團頭一遍佇國家戲劇院的演出作品。

咱講戲如人生,到底寫劇本的人頭殼內咧想啥?緊來收聽這集節目,來聽吳明倫按怎寫故事!

►節目好看頭

• 若是人生重來,會選小說家抑是編劇?
• 小說家和編劇的人格分析?
• 世界經典劇本在地化改編上頭疼的是啥?
• 編劇是毋是劇本完成了後就無伊的代誌囉?
• 編劇和聽眾是毋是永遠無緣?

► 來看冊|阮劇團台語劇本集
https://www.books.com.tw/products/0010985964

► 節目音樂|鹿港新聲閣
► 歡迎贊助阿愷之聲Podcast:voiceofakai.oen.tw

Powered by Firstory Hosting