ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

2021-03-14·4 分鐘

本集介紹

.本集練習

下雨天,大熱天的出門裝備▍用台語表達下雨天,大熱天時,出門要怎麼穿?

下雨lo̍h-hōo;下雨天lo̍h-hōo thinn

雨傘hōo-suànn

雨衣hōo-mua

雨鞋hōo-ê

溼答答 tâm-lok-lok日頭 ji̍t-thâu

墨鏡/太陽眼鏡 oo-jîn-ba̍k-kiànn

帽子bō-á

日頭赤炎炎,隨人顧性命▍台語歌 - 心肝仔囝 sim-kuann-á-kiánn

Powered by Firstory Hosting