Q嘟學台語

Q嘟學台語

Yile Yien OhTâi-gí

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語

Powered by Firstory Hosting

所有集數

ep 9 – 母親節送媽媽什麼禮物呢

ep 9 – 母親節送媽媽什麼禮物呢

🄴 Q嘟學台語

母親節快樂 bó-tshin-tsia khuài-lo̍k .本集練習 ▍母親節送什麼禮物? 禮物 lé-bu̍t 擁抱 sio-lám 甜言蜜語 tinn-giân-bi̍t-gí 卡片 khah-phìnn 按摩 lia̍h-lîng 乾燥花 ta-sò-hue 準備早餐 tsún-pī tsá-tǹg ▍唱歌 tshiùnn-kua 「媽媽你是我的最愛」 tsuân sè-kài guá siōng ài lí ▍吹直笛 pûn phín-á 「天下的媽媽都是一樣的」tsuân-sè-kài ê a-bú lóng sī kâng-khuán Powered by Firstory Hosting

ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍你的鉛筆盒裝什麼?   鉛筆盒 iân-pit a̍p-á 橡皮擦  hú-á 彩色筆  tshái-sik-pit 蠟筆 la̍h-pit 尺  tshioh 剪刀  ka-to 美工刀/刀子  to-á   ▍直笛吹奏 - 小丸子 ▍台語歌 - 猜拳歌 Powered by Firstory Hosting

ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍客廳的物品要怎麼說 客廳 kheh-thiann 窗戶 thang-á-mn̂g 電視機 tiān-sī ki 看電視 khuànn tiān-sī 沙發 phòng-í 書櫃 tsheh-tû 鞋櫃 ê-tû-á 衣櫃 sann-á-tû ▍台語歌 - 緊來阮兜覕 Powered by Firstory Hosting

ep 6  – 浴室的物品怎麼說?

ep 6 – 浴室的物品怎麼說?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍浴室的物品要怎麼說? 浴室 i̍k-king-á 牙刷 khí-bín-á 牙膏 khí-ko 毛巾 bīn-kin 洗澡 sé-sin-khu 肥皂 sap-bûn 水槽 tsuí-tsô 洗髮精 sé-huat-tsing 水龍頭 tsuí-tō-thâu 蓮蓬頭 liân-hue-thâu ▍台語歌 - 阿琪的浴間仔 a kî ê i̍k-king-á Powered by Firstory Hosting

ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 下雨天,大熱天的出門裝備 ▍用台語表達下雨天,大熱天時,出門要怎麼穿? 下雨lo̍h-hōo;下雨天lo̍h-hōo thinn 雨傘hōo-suànn 雨衣hōo-mua 雨鞋hōo-ê 溼答答 tâm-lok-lok 日頭 ji̍t-thâu 墨鏡/太陽眼鏡 oo-jîn-ba̍k-kiànn 帽子bō-á 日頭赤炎炎,隨人顧性命 ▍台語歌 - 心肝仔囝 sim-kuann-á-kiánn Powered by Firstory Hosting