The KK Show - 181 前參謀總長 李喜明

2023-03-14·1 小時 19 分鐘

本集介紹

台灣在中國的威脅之下,大家對國防議題越來越重視。前總長李喜明來跟我們聊聊他對台灣國防的看法還有 #不對稱作戰 到底是什麼


➤ 百靈果週二夜現場售票連結:
https://comedyclub.kktix.cc/events/tuesday

➤ 歡迎來我們IG玩
百靈果主帳號:https://www.instagram.com/bailingguo_news/
凱莉:https://www.instagram.com/wang.kylie/
Ken:https://www.instagram.com/thisiskenyoung/
蛇編:https://www.instagram.com/bailingguo.snake/
神父:https://www.instagram.com/bailingguo.priest/