The KK Show - 180 去中國發展的喜劇演員 - Hector

2023-03-07·58 分鐘

本集介紹

Hector之前在台灣當喜劇演員,後來去中國工作後他也找了當地的喜劇俱樂部去講脫口秀。我們跟Hector聊聊近年來中國喜劇的發展跟接下來的趨勢

=======================
➤ 歡迎來我們IG玩
百靈果主帳號:https://www.instagram.com/bailingguo_news/
凱莉:https://www.instagram.com/wang.kylie/
Ken:https://www.instagram.com/thisiskenyoung/
神父:https://www.instagram.com/bailingguo.priest/
Hazel:https://instagram.com/bailingguo.hazel
Stephen:https://instagram.com/bailingguo.stephen