#Ep229 禪門公案 第29回 百丈野鴨子(百丈懷海禪師)

2022-01-27·5 分鐘

本集介紹

百丈野鴨子

百丈禪師參馬大師為侍者,檀越每送齋飯來。
師纔揭開盤蓋,馬大師拈起一片胡餅示眾云:「是甚麼?」每日如此,師經三年。
一日,隨侍馬祖路行次,聞野鴨聲,馬祖云:「什麼聲?」
師云:「野鴨聲。」
良久,馬祖云:「適來聲向什麼處去。」
師云:「飛過去。」
馬祖迴頭,將師鼻便搊,師作痛聲。
馬祖云:「又道飛過去?」
師於言下有省。

公案100 聖嚴法師著


這是禪宗非常著名的一則公案。百丈大師是禪宗開創農禪制度的鼻祖,他開悟的契機是一群飛行中的野鴨子。

馬祖是百丈的師父,指著野鴨明知故問:「那是什麼東西?」百丈答「野鴨子」當然沒錯。馬祖再問野鴨子到哪兒去了,百丈答「飛過去了」,這也不離事實。 然而,他的心並不在當下,而是跟著鴨子飛走了。馬祖立即扭住他的鼻子,藉此機緣點醒他:既然當下此刻已經沒有野鴨子這個東西,心中應該不留痕跡,還答什麼 「飛過去了」。而扭鼻子之後的此時此刻正在痛,這就是真實的「現在」。現在最真實,當下最重要,目前最親切。

禪宗主張把心落實於「現在」這一點。然而,現在一滑過就不是現在了,現在若尚未開始也不是現在。所以,究竟有沒有現在呢?如果把過去和未來一切為二,最短促的現在是不存在的,即如《金剛經》所云,過去心、現在心、未來心皆不可得。這是超越於空間和時間的解脫。

片頭片尾曲
ちょっと休憩(小休息)
編曲: 李芫萱(芫來東京
作曲: 李芫萱(芫來東京)
製作: 李芫萱(芫來東京)
授權: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.zh_TW

歡迎好友們訂閱分享+繼續追蹤呦
https://open.firstory.me/user/cklt0ir7di7720892xwafh0n3/platforms

聽眾分享語音信箱
https://open.firstory.me/voicemail/ckvyxzmivbhmb0878i3jq3hg9
小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/cklt0ir7di7720892xwafh0n3
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckyqxuon6l1xa0868wc9gmhxw?m=comment

Powered by Firstory Hosting