EP11.補班大家還好嗎?遲來的一集!夢想真偉大

2021-02-20·9 分鐘

本集介紹

🎬本集大綱:

說好的2/19和大家見面,但放到給他忘記星期幾了!哈哈

那就2/20補班跟大家聊聊天吧!

談談心中的夢想!🤹‍♂互動:

留言給我們:

https://open.firstory.me/story/ckld493i359zb0878z6xtf84e?m=comment 

打賞我們:

https://pay.firstory.me/user/lgstereo 🎯獨家廠商:

獨家贊助:星巴哈尼|寵物保健第一品牌

https://lihi1.cc/P5bho/podcast

節目更新:每週五下午三點更新!

粉絲專頁 : LG雙聲道在哪裡可以收聽🔻🎧 KKBOX:
https://podcast.kkbox.com/channel/Gq1mWdMQMsQBkLI1al?utm_source=firstory&utm_medium=podcaster&utm_campaign=share

🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/5E4mUlUeq3Lr1NXGSuYy9T

🎧 Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/podcast/id1549487716

🎧 Google Podcast:
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc291bmRvbi5mbS92Mi9wb2RjYXN0cy82N2JlNjZiOC0wMGY1LTQyODMtODJmZS01YjI1YjE5OGEzNGIvZmVlZC54bWw

🎧 Firstory: https://open.firstory.me/user/lgstereo

Powered by Firstory Hosting