EP37.來看舞台劇《文雄與秀英》~

2024-05-05·18 分鐘

本集介紹

♪ 《雪梨迷案》好看推
♪ 《文雄與秀英》首場,演員都在發光~

♯..♭..♯..♭..♯..♭..♯
留言來IG吧:https://www.instagram.com/vannyma/
這裡有零碎的我:https://vannyma.com/
小額贊助支持本節目: https://open.firstory.me/user/clj5a59g902r401xeekeu6ql9

Powered by Firstory Hosting