EP308 台語報你知 | 結婚

2023-06-13·1 分鐘

本集介紹

兩个人若相意愛,想欲做伙一世人,大部分的人會選擇結婚。
雖罔佇現代的社會當中,每一个人的人生規劃內底無一定有結婚,毋過結婚這件代誌對兩个相意愛的人來講,總是一份浪漫的約束。

📝
大日 tuā-ji̍t/tuā-li̍t
嫁娶 kè-tshuā
伴嫁 phuānn-kè
伴娶 phuānn-tshuā

(參考《教育部臺灣閩南語常用字詞辭典 》)

Powered by Firstory Hosting