EP#83_面對恐懼的勇氣|歡迎林燒鴨👏🏼

2021-09-25·22 分鐘

本集介紹

[訂閱-上發條俱樂部podcast]
(以下任何地方都可收聽、訂閱😊)
📢蘋果: https://reurl.cc/MddEkn
📢谷歌:https://reurl.cc/R11EGD
📢Spotify:https://reurl.cc/9XX8OX
📢Firstory:https://reurl.cc/9XXLma
📢KKbox:https://reurl.cc/WL13L9
📢MixerBox: https://reurl.cc/MZ0M3L

臉書粉專:上發條俱樂部
https://www.facebook.com/sunfatiaoclub

YT頻道:上發條俱樂部
https://reurl.cc/pyMY7e

Powered by Firstory Hosting