EP.3 做自己

2021-02-28·26 分鐘

本集介紹

關注自己由今日開始!今集認真Mode!究竟,無啦啦係條街度大叫同跳水草舞,算唔算叫做自己呢?

莎B嘩B又係咩東東?係咪一定要做別人喜歡嘅自己?***FYI,其實都係認真吹下水,反正你做唔做自己,同我亳無關係。

Powered by Firstory Hosting