S3第1集: Boyscation 參與節目嘅前世今生、仔仔一堂的歷程、真人「騷」可以有幾真?節目對我倆嘅意義。

2022-01-31·13 分鐘

本集介紹

S3第1集:Boyscation 
參與節目嘅前世今生、仔仔一堂的歷程、真人「騷」可以有幾真?節目對我倆嘅意義。

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/ckqxtiox2u7ya0806mjs1g7vz
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz0yxxmf0bkm09305et1720c?m=comment

聯絡我們:Contact@dungdungdungcast.com

#燈登登播客企劃

Powered by Firstory Hosting