Q嘟學台語

Q嘟學台語

Yile Yien OhTâi-gí

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語

Powered by Firstory Hosting

所有集數

ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍你的鉛筆盒裝什麼?   鉛筆盒 iân-pit a̍p-á 橡皮擦  hú-á 彩色筆  tshái-sik-pit 蠟筆 la̍h-pit 尺  tshioh 剪刀  ka-to 美工刀/刀子  to-á   ▍直笛吹奏 - 小丸子 ▍台語歌 - 猜拳歌 Powered by Firstory Hosting

ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍客廳的物品要怎麼說 客廳 kheh-thiann 窗戶 thang-á-mn̂g 電視機 tiān-sī ki 看電視 khuànn tiān-sī 沙發 phòng-í 書櫃 tsheh-tû 鞋櫃 ê-tû-á 衣櫃 sann-á-tû ▍台語歌 - 緊來阮兜覕 Powered by Firstory Hosting

ep 6  – 浴室的物品怎麼說?

ep 6 – 浴室的物品怎麼說?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 ▍浴室的物品要怎麼說? 浴室 i̍k-king-á 牙刷 khí-bín-á 牙膏 khí-ko 毛巾 bīn-kin 洗澡 sé-sin-khu 肥皂 sap-bûn 水槽 tsuí-tsô 洗髮精 sé-huat-tsing 水龍頭 tsuí-tō-thâu 蓮蓬頭 liân-hue-thâu ▍台語歌 - 阿琪的浴間仔 a kî ê i̍k-king-á Powered by Firstory Hosting

ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 下雨天,大熱天的出門裝備 ▍用台語表達下雨天,大熱天時,出門要怎麼穿? 下雨lo̍h-hōo;下雨天lo̍h-hōo thinn 雨傘hōo-suànn 雨衣hōo-mua 雨鞋hōo-ê 溼答答 tâm-lok-lok 日頭 ji̍t-thâu 墨鏡/太陽眼鏡 oo-jîn-ba̍k-kiànn 帽子bō-á 日頭赤炎炎,隨人顧性命 ▍台語歌 - 心肝仔囝 sim-kuann-á-kiánn Powered by Firstory Hosting

ep 04 – 放假,你都在做什麼事呢?

ep 04 – 放假,你都在做什麼事呢?

🄴 Q嘟學台語

.本集練習 放假,你都在做什麼? ▍用台語表達不同活動 繪圖 huē-tôo 溜冰 liu-ping 桌遊 toh-ī 象棋 tshiūnn-kî / 暗棋 àm-kî 牌7仔/ 接龍 pâi-tshit-á 我聽你在「吹牛」 • 臭彈 tshàu-tuānn • 歕雞胿 pûn-ke-kui • 膨風 phòng-hong • 譀古 hàm-kóo(荒謬誇張) 跳繩 tiô soh-á 去教會 khì kàu-huē  看卡通 khuànn bàng-gah ▍嘟嘟講笑話 ▍台語歌 - 小豬仔 ti-á-kiánn Powered by Firstory Hosting