EP55 買到凶宅怎麼辦之人比鬼兇(上集) #賣厝阿明

2022-01-11·24 分鐘

本集介紹

(上集) 買到凶宅怎麼辦之人比鬼兇(上集) 
=====================
粉專:https://reurl.cc/gWWOG4
社團:https://reurl.cc/834xn7
Y T:https://reurl.cc/Nr1MVn
podcast:https://reurl.cc/834a14
.
=====================
蝦皮賣場 https://reurl.cc/yEyRb8
阿明商店 https://reurl.cc/2rM9xE
阿明電子書 https://readmoo.com/publisher/2831
小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/54aming
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckya31mkokulh0810u58h0042?m=comment

Powered by Firstory Hosting