EP6鬼月特輯-阿彌陀碑

2021-09-09·28 分鐘

本集介紹

據說,清朝末年,鳳山至萬城之間的主要道路,就是現在的「新庄子」,不遠處,有一條長溝狀的水埤和一大片竹林,在當時,這條水埤在陸續溺死了幾個人之後,鬧鬼的傳說,便從沒停過…….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
天氣那麼熱~來杯清涼的茶之魔手~清涼又解渴!
茶之魔手:https://www.facebook.com/Teamagichand00
大吃大喝怕負擔?有苦瓜胜肽,享受美食不擔心~
苦瓜胜肽:https://www.facebook.com/%E9%82%A3%E5%B5%90%E5%BE%B7%E7%94%9F%E9%86%AB-100502818193233