EP35 疫情下的生活

2022-03-02·55 分鐘

本集介紹

兩年多既疫情之下,你/妳既生活有無轉變?
係每日都活在惶惶不可終日既情緒之中,抑或漸漸麻木?
如果不幸觸發第三次世界大戰,生活响香港既你同我,又係咪可以獨善其身?

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/vegalady
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl0881yv6212z08305u0h2u4g?m=comment
(逢週三更新)
 
歡迎各位聽眾比意見~~
Email: vegaladay2021@gmail.com
Instagram: vegalady
Facebook: 職女聲

Powered by Firstory Hosting