EP.19 成就

2021-07-09·29 分鐘

本集介紹

今集開個認真話題但繼續用隨心嘅態度討論!係力爭上游嘅社會生活,到底點樣嘅方式先適合自己?娛樂至死的人們,仲有冇思考?一向鼓勵大家做完愛要傾人生嘅Lu姐有咩感受?而已經把世事看透的家明會帶咩角度俾大家?
*請馬上點擊聆聽👂🏻

Powered by Firstory Hosting