EP37 口是心非的女人(下)

2022-03-16·39 分鐘

本集介紹

女友响公眾場合發脾氣,要點拆解??? 在線等…
唔駛等啦!!! 已經太遲~~
今集教你平日做足預防措施,包你以後激嬲女友,都可以輕鬆拆解…

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/vegalady
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl0h1dukp098d0813joar7ogu?m=comment
(逢週三更新)
 
歡迎各位聽眾比意見~~
Email: vegaladay2021@gmail.com
Instagram: vegalady
Facebook: 職女聲

Powered by Firstory Hosting