#1 TG廟會支援 Beata火燒連環樹

2022-04-01·50 分鐘

本集介紹

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/ckzcnqa7y0hmi0b98pk72q5ym
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckzcnqa7y0hmi0b98pk72q5ym/comments

我們每週會在Discord錄音,有興趣的聽眾可以進來一起聽。

社群傳送門

IG:https://www.instagram.com/tgandbeata/

FB:https://www.facebook.com/TGandBeata

YT:https://www.youtube.com/channel/UCNqi5Sya0Odop4c9TPAzj5Q

Discord:https://discord.gg/zYBE8NcVWk

Powered by Firstory Hosting