Ep.4b |戀戀Drunkirk:調教你傾計

2021-08-14·42 分鐘

本集介紹

【半夜微醺】 Ep.4a -素食青年奪權戰
【半夜微醺】 Ep.4b -戀戀Drunkirk:調教你傾計

視像版:
Ep.4a: https://youtu.be/9Y5H4-uk2Kc
Ep.4b: https://youtu.be/d5B241nv8yA

另加一句:
想每集收睇即時放送,請加入Facebook group:https://www.facebook.com/groups/drunkirkk

一週工作尾聲,讓我們微醺一點。
眾人皆醉我更醉,微醺中更清楚面對自己、看見世界。
逢星期五晚上11點,使我們在死前多一點品味。
節目類型:一個坦誠尖酸的社會觀察、文化研究過程

上集重溫:

【半夜微醺】 Sp.2 總結及展望美國籃球隊

奧運完結,可總結及展望美國籃球隊了。

Apple:https://apple.co/3Cs7HGK
Google: shorturl.at/jnoLM
KKBOX:https://bit.ly/2U2wWOp
Firstory:https://bit.ly/3yAY2uY
Spotify:https://spoti.fi/3ivZY2j
Linktree:https://linktr.ee/drunkirk

視像版:https://youtu.be/wpcHtEQnitQ

Powered by Firstory Hosting