EP174【科技趨勢話題】矽谷銀行倒閉恐衝擊科技新創,美國政府拆彈危機化解? Ft. 矽谷知名新創顧問/創業家詹益鑑

2023-03-14·28 minutes

Description

矽谷銀行面臨擠兌恐慌,恐使得美國科技新創倒退十年,是真的嗎?矽谷新創專家給您第一手分析!