The KK Show - 259 ØZI

2024-06-11·1 hour 15 minutes

Description

OZI最近出了新單曲Sextape,直接把整個話語權給搶回來。增加我們聊了很多他對音樂的看法做音樂的心路歷程,但是最重要的是我們最後聊到日本美食,他整個眼睛發亮,到底誰的日本美食品味比較好呢?請看下去吧。=======================
➤ 歡迎來我們IG玩
百靈果主帳號:https://www.instagram.com/bailingguo_news/
凱莉:https://www.instagram.com/wang.kylie/
Ken:https://www.instagram.com/thisiskenyoung/
神父:https://www.instagram.com/bailingguo.priest/
Hazel:https://instagram.com/bailingguo.hazel
Stephen:https://instagram.com/bailingguo.stephen