EP36 口是心非的女人(上)

2022-03-09·39 分

概要

女人到底嬲緊乜???
一時又話我唔愛佢??? 冤枉啊…大人…
咁到底妳鍾意定唔鍾意啫???
唔做唔錯到底又係咪錯???
女人!!!妳到底想我點啊~~?!

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/vegalady
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl0gwqeuf6sbf0905rw7k5qdr?m=comment
(逢週三更新)
 
歡迎各位聽眾比意見~~
Email: vegaladay2021@gmail.com
Instagram: vegalady
Facebook: 職女聲

Powered by Firstory Hosting