EP12 猜歌大賽(二)Ken的送分題居然讓人陷入苦戰?Sowhat對上Haha究竟能不能守下一城呢?

2021-01-11·28 分鐘

本集介紹

大獲好評的猜歌大賽來到第二集,為何Ken的送分題對其他兩人是如此艱難?大家趕快來留言討論,加入猜歌的遊戲吧!!!


DJ Ken Lin
Facebook
https://www.facebook.com/DJKenLin
Instagram
https://www.instagram.com/DJKenLin/
DJ SoWhat
Facebook
https://www.facebook.com/sowhatdj
Instagram
https://www.instagram.com/dj_sowhat0411/